اقتصاد خانواده، جزئی از اقتصاد جامعه و شهر و کشورمان می‌باشد. خداوند مبنای اقتصاد را در آیه 96 سورۀ اعراف بیان داشته‌است. 

 وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ  بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ...

اگر اهل شهرها ايمان بياورند و با تقوا باشند در اين صورت ما درهای برکت آسمان‌ها و زمين را به روی آنها باز مي کنيم ...

اگر قصد داریم، اقتصاد خانواده و اجتماع و شهر و کشورمان را اصلاح نماییم، از این آیه باید شروع کنیم.